บันดาร์ เสรี เบกาวัน

บันดาร์ เสรี เบกาวัน

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

กรุงฮานอย

กรุงฮานอย

ฮานอย (อังกฤษ: Hanoi; เวียดนาม: Hà Nội ห่าโหน่ย) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีประชากรประมาณ 4,100,000 คน (พ.ศ. 2547) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไม้อัด สิ่งทอ สารเคมี และงานหัตถกรรม ฮานอยตั้งอยู่ที่ 21°2′ เหรือ 105°51′ ตะวันออก (21.0333, 105.85) [1]

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตกรุงฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และเมื่อถึงเดือนตุลาคม 2553 ก็จะครบวาระ 1000 ปีการสถาปนาเมือง

ที่มา:http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติ ของ10ประเทศอาเซียน

เหลือเวลาอีกเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว (พ.ศ.2558) เพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาแต่ละประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยกับเขาด้วย วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงมีข้อมูลเบา ๆ เกี่ยวกับดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติอาเซียนในแต่ละประเทศมาฝากกันเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ว่าแต่จะมีดอกไม้อะไรบ้าง อย่ารอช้ารีบไปดูกันเลย..

อ่านเพิ่มเติม

– ประเทศ พม่า –

พม่า (Myanmar)

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผนที่

ชื่อทางการ : สหภาพพมา (Union of Myanmar)

ที่ตั้ง :ตั้งอยูjที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ  ภูมิประเทศตั้งอยูjตามแนวอjาวเบงกอลและทะเลอันดามันทำใหhมีชายฝyjงทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์

– ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบตและจีน

– ทางตะวันออกติดกับลาว

– ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับไทย

– ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย

– ทางตะวันตกเฉียงใต้และทางใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล

พื้นที่ :676,577 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เทาของไทย)

เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) (ภาษาพม่า) หรือบางครั้งสะกดเป็น เนปีตอ (Nay Pyi Taw) (มีความหมายว่า มหาราชธานี)  เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางการบริหารของสหภาพพม่าที่ได้ย้ายมาจากย่างกุ้งตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัตปแว (Kyatpyae) ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเป็ยนมานา (Pyinmana) ในเขตมัณฑะเลยี  สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาโดยรอบ  เมืองนี้เป็นเมืองเดียวของประเทศพม่าที่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ซึ่งในขณะที่เมืองหลวงเก่าย่างกุ้งจะไฟฟ้าดับอย่างน้อย 6 ชั่วโมง  เมืองนี้อยู่ห่างย่างกุ้งไปทางเหนือประมาณ 320 กิโลเมตร  ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งทางการพม่านั้นต้องการ  เมืองนี้เริ่มมีการสร้างสิ่งต่าง ๆ บ้างแล้ว เช่น อพาร์ตเมนท์  ซึ่งคนพอมีเงินที่จะมาซื้ออยู่อาศัย  เริ่มมีประชาชนอพยพมาอาศัยอยู่หลายหมื่นคน แต่เมืองหลวงแห่งนี้ ยังไม่มีโรงเรียน โรงพยาบาล เปรียบเสมือนเมืองทหาร ซึ่งกำลังก่อสร้างต่อไป

ศาสนา : ศาสนาพุทธ (พม่าบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใน พ.ศ. 2517) ร้อยละ 90  ศาสนาคริสต์ร้อยละ 5  ศาสนาอิสลามร้อยละ 3.8  ศาสนาฮินดูร้อยละ 0.05

สกุลเงิน : จ้าด (Kyat : MMK)

อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25 จ้าดต่อ 1 บาท หรือประมาณ 1,300 จ้าดต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (มิถุนายน 2549)

ระบอบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร  ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใตสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC)

* ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (ประมุขประเทศ) คือ

พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย (Senior General Than Shwe) (เมษายน 2535)

* นายกรัฐมนตรี (หัวหน้ารัฐบาล) คือ พล.อ.เทียน เส่ง (Gen. Thein Sein) นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของพม่า (พ.ศ. 2550)

ที่มา : www1.mod.go.th/admm/aseancountry_thai.pdf